Kaymakamımız Sayın Fatih SAYAR; "Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın, çok özel, yüce ve onurlu bir meslektir. Cumhuriyetin kurucusu Başöğretmen Atatürk, “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet namını almak yeteneğini elde edememiştir. Değerli öğretmenlerimiz; kutsal bir mesleği icra etmenin onurunu taşıyorsunuz. Yarınımız sizlere emanettir. Kültür mihmandarısınız. Toplumu inşa eden mimar, mühendis ve işçilersiniz. Mesleğinizin asıl amacı, nesillere çağın gerektirdiği bilgi donanımını kazandırıp onları içinde bulundukları çağı anlayıp yorumlayabilecek bilgi düzeyine ulaştırmaktır. Öğrencilerimizin ilgi ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle onları hayata hazırlamak ve kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak en büyük hedefiniz olmalıdır. Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleğidir. Doğruyu, güzeli ve her alanda yenileşmeyi savunan, gerçekleri anlatan, geleceğine ışık saçan, aydınlık nesillerini büyük bir sabır ve özveri ile yetiştiren görevi başındaki tüm öğretmenlerimizin ve emekli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlar, görevini ifa ederken şehit olan tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet dilerim." dedi.