Yeni Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile birlikte ad ve soyadı değişikliklerini görüşmek üzere İlçe İdare Kurulu Toplantısı Kaymakamımız Sayın Fatih SAYAR başkanlığında yapıldı. 
        Yeni Nüfus Hizmetleri Kanununa göre; kişinin iki yıl içinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla, Soyadı Kanunu'na aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilecek.