Jandarmanın Genel Olarak görevleri şunlardır:

Mülki Görev:Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak, kollamak ve kaçakçılığı men, takip tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinin dış korumasını yapmak.

Adli Görev:İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek.

Askeri Görev:Askeri kanun ve nizamların gereği görevlerle Genelkurmay Başkanlığınca verilen görevleri yapmak.

Diğer Görevleri:Yukarıda belirtilen görevler dışında kalan kanunların kendisine verdiği diğer görevlerin icrası ile Jandarmaya verilen diğer görevleri yapmaktır.
  • 156 JANDARMA İMDAT

    Devriyelerin ve trafik timlerinin faaliyetleri 24 saat esasına göre takip edilmektedir. 156 Jandarma İmdat hattına gelen ihbarlar otomatik kayıt sistemiyle kaydedilmekte ve görevli personelin yaptığı görüşmeler harekat merkezindeki kayıt sisteminden dinlenebilmektedir. Merkeze ulaşan bildirimler anında değerlendirmeye alınarak yetkili birimler harekete geçirilmektedir.

"156" Jandarma İmdat telefonu "24" saat halkımızın hizmetinde olup ücretsizdir.

 

İLÇE J./J.KRK.K.LIKLARI SANTRAL VE MAKAM TELEFON NUMARALARI

BAĞLI BİRLİKLER

TELEFON NO

İLÇE J. K.LIĞI

481 23 33

481 20 07

İLÇE J. K.LIĞI Faks Numarası

 

 

 

ALO MEHMETCİK

0344 211 01 56

AİLE DANIŞMA MERKEZİ

0344 211 01 55