EKİNÖZÜ MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

Dini Soruların Cevaplandırılması

Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır. Not: Sözlü sorular anında cevaplandırılır.

15 gün

2

Vekalet Yoluyla Kurban kesimi

Vekalet yoluyla Kurban kestirmek isteyen vatandaşlarımız Başkanlığımızca belirlenen ücreti banka hesabına yatırıp banka dekontunu Müftülüklere ulaştırarak kurbanlarını kestirebileceklerdir.

30 dakika

3

Cami Devirleri

1-Dilekçe
2- Caminin isim tutanağı
3- Cami Devir tutanağı

2 gün

4

Cami Dersleri

Dilekçe
Not: Haftada en az iki saat ders

1 saat

5

Dernek, Vakıf, Kurum ve Kuruluşlardan Vaaz ve Mevlit için camilerin kullanım izni

Dilekçe

2 gün

6

Kur'an Kurslarına öğrenci kayıt işlemleri

a)Form dilekçe
b)(2) adet vesikalık fotoğraf

10 dakika

7

Yaz Kur'an Kurslarına öğrenci kayıt işlemleri

Form dilekçe

10 dakika

8

Kur'an Kursu açılış

1-Kurs binasına ait tahsis belgesi,
2-Bina tanıtma formu,
3-Milli Eğitim Müdürlüğü raporu,
4-Sağlık Müdürlüğü raporu

1 ay

9

Camilerde Kur'an öğretimi Kurslarına kayıt işlemleri

Form dilekçe

10 dakika

10

Hac ön kayıt işlemleri

1-Form dilekçe,
2-Nüfus Cüzdanı fotokopisi
3-Ön Kayıt ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu

30 dakika

11

Cami inşaatı başlarken yapılacak işlemler

1-Dilekçe
2-Tapu,
3-İmar izin belgesi
4-Zemin etüt raporu ve proje

20 gün

12

Cami yapımı

1-Dilekçe
2-Tasdikli Proje
3-Şahıs mal sahibinin noterden tasdikli taahhütname,
4-Tapu Fotokopisi
5-Arsanın belediye imar planında cami yeri olarak tahsisine dair belge

15 gün

13

Cami ve Kur'an kursu yaptırma ve yatma dernekleri yardım toplama müracaat işlemleri

1-Keşif özeti
2- Tapu veya ruhsat fotokopisi
3- İnşaatın ez az iki adet fotoğrafı
4- Valilikten ( İl dernekler Müdürlüğü) alınan yardım toplama izin belgesi
5- Köylerde yapılacak cami için tapu yok ise Köy Muhtarlığı'nın Karar Defteri fotokopisi
6- İbanlı banka hesap numarası
7- İnşaatın bağlı bulunduğu Müftülüğe hitaben yazılmış yardım talep dilekçesi

30 gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri :
İsim :Muhammet MERAL
Unvan :İlçe Müftüsü
Adres :Ekinözü Müftülüğü
Tel : 0344 481 23 43
Faks :0344 481 23 43
E-Posta :

İkinci Müracaat Yeri :
İsim:Fatih SAYAR
Unvan :Ekinözü Kaymakamı
Adres :Hükümet Konağı
Tel :0344 481 22 22
Faks : 0344 481 22 22
E-Posta :