Ekinözü Nüfusu - Kahramanmaraş

11.484

Ekinözü nüfusu 2017 yılına göre 11.484.

Bu nüfus, 6.126 erkek ve 5.358 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %53,34 erkek, %46,66 kadındır.

 

Yıllara Göre Ekinözü Nüfusu

Yıl Ekinözü Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2017 11.484 6.126 5.358
2016 11.670 6.153 5.517
2015 11.886 6.214 5.672
2014 12.526 6.544 5.982
2013 13.461 7.012 6.449
2012 13.833 7.212 6.621
2011 14.363 7.454 6.909
2010 14.815 7.604 7.211
2009 15.268 7.871 7.397
2008 15.635 8.000 7.635
2007 15.684 7.981 7.703
.703
 

Ekinözü Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği

Ekinözü NüfusuNüfus05.00010.00015.00020.00020172016201520142013201220112010200920082007NÜFUSYIL
Yıl Nüfus
2017 11.484
2016 11.670
2015 11.886
2014 12.526
2013 13.461
2012 13.833
2011 14.363
2010 14.815
2009 15.268
2008 15.635
2007 15.684
 

Ekinözü Nüfus Grafiği

Ekinözü Nüfus GrafiğiNüfus2006200720082009201020112012201320142015201620179.50011.50013.50015.50017.500
Yıl Nüfus
2.007 15.684
2.008 15.635
2.009 15.268
2.010 14.815
2.011 14.363
2.012 13.833
2.013 13.461
2.014 12.526
2.015 11.886
2.016 11.670
2.017 11.484
 

Ekinözü Nüfus Artış Hızı

Ekinözü Nüfus Artış HızıHız200620072008200920102011201220132014201520162017

 

Nüfus Cüzdanı Alma Yükümlülüğü:
Nüfus aile kütüklerine kayıt edilen her Türk Vatandaşına bir nüfus cüzdanı verilir. Nüfus cüzdanı yenileme ve kayıptan almak için, ikamet ettiği yer muhtarlığınca düzenlenen fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Kayıp ve Değiştirme Belgesi ve fotoğraf ile birlikte nüfus idaresine baş vurulur.

Nüfus cüzdanı kayıp ve değiştirme belgesine yapıştırılan fotoğraf ile Nüfus Müdürlüğüne ibraz edilen fotoğrafın aynı olması ve nüfus cüzdanı alma anındaki halini yansıtan en son altı ay içerisinde çekilmiş olması, ayrıca erkeklerin baş açık tam cepheden, kadınların ise alın ve çeneleri açık olmak üzere baş örtülü fotoğrafı kabul edilir. Nüfus cüzdanları imza karşılığında, reşit olanların kendilerine, küçüklerin ise ana, baba, veli veya vasilerine verilir.

AİLE CÜZDANLARI

Aile Cüzdanı Alma Yükümlülüğü:

Evlenen her çifte evlenmenin yapıldığı sırada Evlendirme Memurluğu tarafından yada önceden evlenenler ile aile cüzdanını kayıp eden veya yenilemek isteyenlere Nüfus Müdürlüğü tarafından bir aile cüzdanı verilir.

Aile Cüzdanı kayıp edenler veya değiştirmek isteyenler kendisi ve eşinin fotoğrafının yapıştırıldığı Aile Cüzdanı Kayıp ve Değiştirme belgesini ikamet ettiği yer muhtarlığına tanzim ettirerek, kendisi ve eşine ait ikişer adet fotoğraf ile birlikte Nüfus Müdürlüğüne müracaat ederek aile cüzdanı alabilirler.

Evlenen kişiler kendileri ve çocuklarının kişisel ve medeni hallerinde meydana gelen değişiklikleri, yeni doğumları ve ölümleri bu cüzdanlara işletmekle yükümlüdürler.


 

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 117 MADDESİ UYARINCA 2012 YILI DEĞERLİ KAĞITLAR BEDELLERİ

 
NÜFUS CÜZDANI BEDELİ : 5,75 TL
AİLE NÜFUS CÜZDANI BEDELİ : 58,00 TL

5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN 68/C BENDİNE GÖRE ZAMANINDA BİLDİRİM YAPILMAYAN NÜFUS OLAYLARINA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
 
1-NÜFUS CÜZDANI KAYBETME : 73 TL
2-ULUSLAR ARASI AİLE CÜZDANI KAYBETME : 73 TL
3-SÜRESİ İÇİNDE BİLDİRİLMEYEN DOĞUM : 73 TL
4-
 
SÜRESİ İÇİNDE BİLDİRİMDE BULUNMAYAN KAMU GÖREVLİLERİ :35 TL

MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE YAPILAN İŞLEMLER VE HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA

NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

DAKİKA

 

1

 

DOĞUM

1-Beyanda bulunanın nüfus cüzdanı

2-Varsa Doğum Raporu ile müracaatı halinde,doğum yazımı ve cüzdan düzenleme

 

10

 

2

 

EVLENME

Evlendirme memurluğunca düzenlenmiş iki suret evlenme bildirimi

 

10

 

3

 

ÖLÜM

Ölümü bildirmekle yükümlü Sağlık Kuruluşu yâda ölümünün meydana geldiği Köy Muhtarı tarafından düzenlenmiş iki suret ölüm tutanağı ( nüfus cüzdanı eklenerek)

 

5

 

4

 

BOŞANMA

Mahkeme tarafından kesinleştirilmiş iki suret Boşanma kararı

 

10

 

5

 

EVLİLİĞİN FESHİ

Mahkeme tarafından kesinleştirilmiş iki suret Evliliğin Feshi kararı

 

5

 

6

 

EVLİLİĞİN İPTALİ

Mahkeme tarafından kesinleştirilmiş iki suret Evliliğin İptali kararı

 

5

 

7

 

EVLAT EDİNME-EVLATLIĞIN REDDİ

Mahkeme tarafından kesinleştirilmiş iki suret Evlat edinme-Reddi kararı

 

7

 

8

 

 

TANIMA

Babanın, nüfus memuruna, mahkemeye, notere veya konsolosluğa yazılı başvurarak düzenlenen resmî senetleya da vasiyetnamede belirtilen çocuğun kendisinden olduğunu beyan etmesi halinde

 

 

10

 

9

 

KAYIT DÜZELTME

Mahkeme tarafından kesinleştirilmiş iki suret Kayıt Düzeltme kararı

 

5

 

 

10

 

KAYIT SİLME

Mahkeme tarafından kesinleştirilmiş iki suret Kayıt Silme kararı

 

5

 

 

11

 

 

SOY BAĞI DÜZELTMLE

1-Mahkeme tarafından kesinleştirilmiş iki suret Soy Bağı Düzeltme kararı

2-Tanıma ile

3-Evlilik olmadan dünyaya gelen ve annesinin kızlık soyadı ile anne hanesine yazılan çocuğun anne ve babasının evlenmesinden sonra dilekçe ile

 

 

 

5

 

12

 

GAİPLİK

Mahkeme tarafından kesinleştirilmiş iki suret Gaiplik kararı

 

5

 

13

 

VASİYET

Noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenen vasiyetname bildirimi, mirastan feragate ilişkin belge ile

 

5

14

DİN DEĞİŞİKLİĞİ

Dilekçe ile

2

15

KIZLIK SOYADINI KULLANMA

Dilekçe ile

2

 

 

 

16

NÜFUS CÜZDANI DÜZENLEME

 

 

 

Yenileme ve Değiştirmede nüfus cüzdanının seri numarası sistemde görülüyor ise nüfus cüzdanın aslı ile iki adet (son altı aylık fotoğraf) ibraz edilmesi halinde

5

NÜFUS CÜZDANI KAYIP

Nüfus cüzdanı kayıp ile, 18 yaşından büyük olup ta, cüzdanında fotoğrafı olmayanlardan tanıtıcı belge istenecek bu belgelerdeki fotoğraf ile getirdiği fotoğraflar arasında tutarsızlık bulunması ve sorulan sorulara da olumsuz cevap vermesi halinde İkamet ettiği muhtarlıktan veya çalıştığı kurumdan onaylı talep belgesi ile son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf getirilmesi halinde

 

6

 

17

 

ULUSLAR ARASI AİLE CÜZDANI

 

 

15

18

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VERMEK

Kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenlere nüfus cüzdanları ile

2

 

19

 

VERASET İLAMI

Varislerinden biri tarafından Sulh Hukuk Mahkemesine havale ettirilen dilekçe ve müracaat edenin nüfus cüzdanı

 

3-15

20

ÇOK DİLLİ DOĞUM KAYIT ÖRNEĞİ

Nüfus Cüzdanı ile müracaat

5

21

ÇOK DİLLİ EVLENME KAYITÖRNEĞİ

Nüfus Cüzdanı ile müracaat

5

22

ÇOK DİLLİ ÖLÜM KAYIT ÖRNEĞİ

Nüfus Cüzdanı ile müracaat

5

23

ÇOK DİLLİ EVLENME EHLİYET BELGESİ

Adına belge düzenleneceklerin nüfus cüzdanları ile müracaatı

5

24

ADRES BEYANI ALMAK

1-Beyan edilen adres UAVT de var ve boş ise beyan ile

2-Beyan edilen adreste farklı aileden biri oturuyor adres dolu ise kendi adına düzenlenmiş elektrik, su, telefon, ya da noter onaylı kira kontratı veya tapu kaydı gibi belgelerden biri müracaat halinde

 

 

 

3

25

YERLEŞİM YERİ VE DİĞER ADRES BELGESİ VERMEK

Nüfus cüzdanı

 

2

 
(NOT: Daireye gelen vatandaşlarımızın görevli memura işini verdiği andan itibaren, Bilgisayarlarda ve Sistemde herhangi bir arıza olmadığı durumda)

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri : Mustafa ÇİVİ İkinci Müracaat Yeri :Fatih SAYAR

Ünvanı : Nüfus Müdürü Ünvanı : Kaymakam

Tel. -Faks : 0(344) 481 2228 Tel.faks : 0(344)481 2222

E-Posta :www.ekinozu.gov.tr E-Posta :www.ekinozu.gov.tr