1986 yılında3294 sayılı Kanunla;Yoksul vatandaşlarımızın desteklenmesi,Toplumsal dayanışma bilincinin güçlendirilmesi,Sosyal barışın korunması amacıylaSosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu(SYDTF) ve Türkiye genelinde İllerde Vali, İlçelerde ise Kaymakam başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları(SYDV)kurulmuştur.Buna paralel olarak İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfıkurulmuştur.3294 SAYILI KURULUŞ KANUNUMUZUN AMACIFakru zaruret içinde bulunan vatandaşlar ile her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş muhtaç durumda kişilere yardım etmek,Sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak,Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek.

3294 SAYILI KANUNUMUZUN KAPSAMI

Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar,Geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler.
Özel hukuk tüzel kişiliğine haiz Vakfımızın karar organı Vakıf Mütevelli Heyetidir.İlçemiz Vakfının Mütevelli Heyeti;
Kaymakam Başkanlığında Belediye Başkanı, Malmüdürü, Milli Eğitim Müdürü, Sağlık Bakanlığı İlçe Üst Görevlisi, Müftü, Muhtarlarımızın kendi aralarından seçtikleri 2 Mahalle Muhtarı, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcilerinin kendi aralarından seçtiği 1 Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi ve İl Genel Meclisi tarafından seçilen 2 hayırsever vatandaştan oluşur.
Tüm yardım kararları ile miktarları ve Vakfımızın tüm iş ve işlemleri Vakıf Mütevelli Heyeti kararları doğrultusunda belirlenmektedir.
VAKFIMIZIN ÇALIŞMA YÖNTEMİ
Başvuruları alınan kişilerin Kimlik, Adres, Sosyal Güvenlik, Araç, Tapu ve Vergi Mükellefiyeti sorgulamaları internet üzerinden yapılır,Profesyonel meslek elemanlarınca başvuruda bulunan kişinin ikameti ziyaret edilerek Sosyal İnceleme Raporu düzenlenir.Yardım talebinde bulunan başvuru dosyaları her hafta toplanan Mütevelli Heyetinde değerlendirilerek karara bağlanır.
2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK BAŞVURULAR

662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte1/7/1976 tarihli ve2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun';;;da yapılan değişiklikler sonucu;
Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'İl veya İlçe İdare Heyetlerinden' ibaresi 'İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından', 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan 'İl veya İlçe İdare Kurullarının' ibareleri 'İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının' olarak değiştirilmiştir.
Buna göre daha önce İlçe Mal Müdürlüklerine yapılan başvurular İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza yapılacak olup, muhtaçlık kararları Vakıf Mütevelli Heyetimizce değerlendirilecektir.

Vakıf Müdürü

Sadettin ALKAYA

İletişim Tel: 0344 481 2348