EKİNÖZÜ KAYMAKAMLIĞI
                                SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
                                            HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1
GIDA YARDIMI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu  ve bir adet Fotoğraf (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi  
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
15 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)
2
YAKACAK YARDIMLARI
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu ve bir adet Fotoğraf (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
       En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi, Kayseri İl Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfının, vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır.
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
15 GÜN (Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)
3
BARINMA YARDIMLARI
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu ve bir adet Fotoğraf (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
15 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)
4
2022 KANUNU ENGELLİ VE YAŞLI AYLIĞI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu  ve bir adet Fotoğraf (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4. Engelli aylığı talebi için tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu
30 GÜN
5
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIM PROGRAMI
1. Son resmi nikahlı eşi vefat etmiş, hali hazırda evli olmayan ve hanede sosyal güvenceli herhangi bir birey bulanmayan
2. SYDV Başvuru Kayıt Formu ve bir adet Fotoğraf (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
3. Başvuru Dilekçesi 
4. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
30 GÜN
6
MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu ve bir adet Fotoğraf (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4. Askere giden kişi evli ise eşi, değilse anne ya da babası başvuru yapabilir
30 GÜN
7
AĞIR KRONİK HASTALIKLAR       YARDIMI
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu ve bir adet Fotoğraf (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4. Hastalığı belgeleyen sağlık kurulu raporu
30 GÜN
8
SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/  Periyodik Nakit)
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu ve bir adet Fotoğraf (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
15 GÜN (Sosyal destek devamı için yapılan başvurularda
 
9
EĞİTİM YARDIMLARI
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu ve bir adet Fotoğraf (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4. Öğrenci Belgesi
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
15 GÜN (Eğitim destek devamı için yapılan başvurularda
10
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI
1. Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
 
30 GÜN
11
ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI
1. Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
 
30 GÜN
 
12
TEDAVİ AMAÇLI SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/  Periyodik Nakit)
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu ve bir adet Fotoğraf (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
4. Hasta sevk belgesi veya sürekli tedavi görenlerde (Rapor, randevu kartı, Sevk belgesi)
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
15 GÜN (Tedavi destek devamı için yapılan başvurularda
13
AFET DESTEKLERİ
(Deprem, Yangın,Sel vb.)
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu ve bir adet Fotoğraf (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
4. Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.
15 GÜN
14
TERÖR ZARAR YARDIMI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu ve bir adet Fotoğraf (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
4. Terör Zarar Tespit Tutanağı
15 GÜN
15
PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER)                      
1. Fayda sahibi başvuru formu Bir Adet fotoğraf.
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
4. Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi
5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir..
30 GÜN
 
NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanılmak üzere başvurulması için 3294 sayılı kanunun 2.  Maddesi
 gereğince başvuru sahiplerinin ve eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olamama şartı
aranmaktadır. Ancak, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlüler,
tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanamayan
kısmı için özürlü ihtiyaç yardımı almak üzere başvurabilirler.
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru
yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin
bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri                                                                     İkinci Müracaat Yeri 
İsim             : Sadettin ALKAYA                          İsim                            : Fatih SAYAR
 Unvan       : Vakıf Müdürü                                  Unvan                        : Kaymakam / Vakıf Başkanı
Adres         : Hükümet Konağı Kat:1 Ekinözü   Adres                          :  Hükümet Konağı Kat:3 Ekinözü
Tel.                            : 0344 481 22 22                 Tel.                            : 0344 481 22 22
Faks                          : 0344 481 23 48                Faks                          : 0344 481 23 48
e-Posta                     : ekinozusydvakfi@hotmail.com      
 
 
1986 yılında3294 sayılı Kanunla;Yoksul vatandaşlarımızın desteklenmesi,Toplumsal dayanışma bilincinin güçlendirilmesi,Sosyal barışın korunması amacıylaSosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu(SYDTF) ve Türkiye genelinde İllerde Vali, İlçelerde ise Kaymakam başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları(SYDV)kurulmuştur.Buna paralel olarak İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfıkurulmuştur.3294 SAYILI KURULUŞ KANUNUMUZUN AMACIFakru zaruret içinde bulunan vatandaşlar ile her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş muhtaç durumda kişilere yardım etmek,Sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak,Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek.

3294 SAYILI KANUNUMUZUN KAPSAMI

Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar,Geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler.
Özel hukuk tüzel kişiliğine haiz Vakfımızın karar organı Vakıf Mütevelli Heyetidir.İlçemiz Vakfının Mütevelli Heyeti;Kaymakam Başkanlığında Belediye Başkanı, Malmüdürü, Milli Eğitim Müdürü, Sağlık Bakanlığı İlçe Üst Görevlisi, Müftü, Muhtarlarımızın kendi aralarından seçtikleri 2 Mahalle Muhtarı, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcilerinin kendi aralarından seçtiği 1 Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi ve İl Genel Meclisi tarafından seçilen 2 hayırsever vatandaştan oluşur.
Tüm yardım kararları ile miktarları ve Vakfımızın tüm iş ve işlemleri Vakıf Mütevelli Heyeti kararları doğrultusunda belirlenmektedir.
VAKFIMIZIN ÇALIŞMA YÖNTEMİ
Başvuruları alınan kişilerin Kimlik, Adres, Sosyal Güvenlik, Araç, Tapu ve Vergi Mükellefiyeti sorgulamaları internet üzerinden yapılır,Profesyonel meslek elemanlarınca başvuruda bulunan kişinin ikameti ziyaret edilerek Sosyal İnceleme Raporu düzenlenir.Yardım talebinde bulunan başvuru dosyaları her hafta toplanan Mütevelli Heyetinde değerlendirilerek karara bağlanır.
2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK BAŞVURULAR

662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte1/7/1976 tarihli ve2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun';;;da yapılan değişiklikler sonucu;
Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'İl veya İlçe İdare Heyetlerinden' ibaresi 'İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından', 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan 'İl veya İlçe İdare Kurullarının' ibareleri 'İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının' olarak değiştirilmiştir.
Buna göre daha önce İlçe Mal Müdürlüklerine yapılan başvurular İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza yapılacak olup, muhtaçlık kararları Vakıf Mütevelli Heyetimizce değerlendirilecektir.

Vakıf Müdürü

Sadettin ALKAYA

İletişim Tel: 0344 481 2348